Olivier GuiardElu CSE
Membre CSSCT

oguiard@fr.ibm.com
06 84 81 82 83